0500 - 47 16 65

Avtal med Peckas Naturodlingar

 

Grönsakshuset i Norden AB har tecknat ett tvåårigt avtal med Peckas Naturodlingar AB. Om att sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från Peckas under avtalstiden.

Grönsakshuset kommer saluföra dem exklusivt från Ystad i söder upp till Umeå i norr. Vi på Grönsakshuset kommer sköta all försäljning samt logistik från Peckas anläggning ut till slutkund.

Leveranser kommer att inledas den första februari. Inledningsvis kommer leveranserna från ett av Peckas växthus påbörjas medans de andra två behöver planteras enligt önskemål från oss på Grönsakshuset. Från och med första juni kommer alla växthus vara i fas och leveranserna vara uppe på avtalade nivåer.

-Det känns fantastiskt kul att inleda detta samarbete med Peckas som innebär att vi får ensamrätt på att saluföra deras grönsaker i Sverige. Jag tror att denna typ av hållbara produkter kommer fortsätta växa och att kretsloppsodling är en av de lösningar på de utmaningar som finns med framtidens livsmedelsförsörjning, säger Håkan Larsson VD, Grönsakshuset i Norden AB

-Vi har arbetat väldigt hårt för att få till en lösning likt denna och det känns riktigt bra att vi nådde hela vägen fram tillsammans med Grönsakshuset, en stor och stabil spelare på den svenska marknaden. Med denna lösning på plats når vi också en otroligt viktigt milstolpe: att leverera lönsamhet från grönsaksproduktionen. Vidare ger detta oss en möjlighet att kunna fullt ut på utveckling och försäljning av system för framtiden livsmedelsproduktion, säger Mattias Gemborg, VD Peckas Naturodlingar.

 

För mer information vänligen kontakta Håkan Larsson VD

Telefon: 0709-549010

Mail: hakan.larsson@gronsakshuset.se